Tài Liệu 30/4:

PHÚC TRÌNH CỦA TƯỚNG WEYAND

Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ

(Phần Mở Ðầu)

(Trần Đỗ Cẩm dịch - Austin Texas 4/2002)


(Tài liệu được giai mật ngày 19 tháng Tư năm 2000)

PHÚC TRÌNH TỔNG THỐNG

Ngày 4 tháng 4 năm 1975

ĐỀ MỤC: Lượng giá tình hình Việt Nam

Thừa lệnh Tổng Thống, tôi đã sang thăm Nam Việt Nam (Nam VN) kể từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Tôi đã hoàn tất việc lượng định hiện tình tại đây, đã phân tích những biện pháp chính phủ Viêt Nam Cộng Hòa) đang dự tính thực hiện để chống lại cuộc xâm lăng từ phương Bắc, đã cam kết với Tổng Thống (TT) Thiệu về sự ủng hộ mạnh mẽ của TT trong cơn khủng hoảng hiện nay và cũng đã nghiên cứu những biện pháp cùng hành động Hoa Kỳ (HK) có thể làm được để trợ giúp Nam VN.

Tình hình quân sự hiện nay rất nguy kịch, và dù Miền Nam có được thu hẹp lại chỉ giữ những tỉnh phía Nam, triển vọng tồn tại cũng rất mong manh. Chính quyền Miền Nam đang gặp nguy cơ bị hoàn toàn bại trận. Tuy nhiên, Miền Nam vẫn đang dự tính tự vệ với tất cả tiềm năng còn lại, và nếu có cơ hội thuận tiện, sẽ tái phối trí tùy theo sự yểm trợ của HKø. Tôi cho rằng chúng ta có bổn phận phải trợ giúp họ.

Trước hết, chúng ta đã đến để trợ giúp dân chúng Nam VN, chứ không phải để đánh bại Bắc Việt (BV). Chúng ta đã ra tay cứu trợ và dân chúng Miền Nam đã tiếp nhận. Giờ đây, họ cần bàn tay trợ giúp này hơn bao giờ hết. Dù thẩm định bằng bất cứ tiêu chuẩn nào, ai nấy đều thấy 20,000,000 con người đã chứng tỏ cùng thế giới rằng họ lo ngại cho mạng sống, họ không thích giáo điều Cộng Sản (CS), và họ tìm đủ mọi cách để phát triển đời sống theo chiều hướng khác với khối người đang bị BV cai trị.

Với mức độ yểm trợ nhỏ giọt hiện nay của HK, chắc chắn Miền Nam sẽ bị bại trận. Trong tổng số ngân khoản việt trợ $700 triệu dành cho tài khóa 1975, số tiền $150 triệu còn lại chỉ tạm đủ trong một thời gian ngắn trong trường hợp cần tiếp vận qui mô. Tuy nhiên, phải cần gấp thêm một ngân khoản $722 triệu nữa may ra mới chận đứng nổi cuộc xâm lănh được Nga Sô và Trung Cộng yểm trợ dồi dào. Phần ïtrợ giúp phụ trội này không vi phạm hiệp ước Paris là nền móng căn bản cho thỏa thuận hòa bình tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc xử dụng không lực HK để tăng cường khả năng chiến đấu của Miền Nam hầu chận đứng cuộc xâm lăng của Miền Bắc cũng sẽ giúp chính quyền Miền Nam về cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần và còn tạo một thời gian ngưng đọng vô cùng cần thiết tại chiến trường. Tuy nhiên, tôi ý thức được rằng giải pháp này sẽ đưa đến những rắc rối về pháp lý cũng như chính trị.

Vì tình hình biến chuyển vô cùng mau chóng, TT cũng cần lưu tâm tới một vấn đề khác. Vì lý do thận trọng, ngay từ bây giờ, chúng ta cũng cần chuẩn bị di tản đồng loạt chừng 6,000 kiều dân HK và mấy chục ngàn dân Nam VN cùng kiều dân của đệ tam quốc gia mà chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ. Bài học tại Đà Nẵng cho thấy một cuộc di tản qui mô như vậy cần tới một lực lượng đặc nhiệm cấp Sư Đoàn tăng cường, với không quân chiến thuật yểm trợ để hủy diệt pháo binh và phòng không Bắc Việt khi cần. Kế hoạch này cần được công bố vào thời điểm thích hợp và Bắc Việt cũng cần được cảnh cáo rõ ràng về "quyết tâm của HK sẽ dùng võ lực để bảo đảm an toàn cho việc di tản các nhân viên". Chúng ta cần yêu cầu Quốc Hội cho phép xử dụng võ lực nhắm vào BV nếu họ can thiệp vào việc di tản.

Uy tín của HK như một đồng minh đang bị thử thách tại VN. Để bảo vệ uy tín đó, chúng ta cần nỗ lực tối đa để trợ giúp Miền Nam ngay từ bây giờ.

Phần phân tích chi tiết hơn được ghi trong phúc trình đính kèm.

Trân trọng.

Đại Tướng FRED C.WEYAND
Tham Mưu Trương Lục Quân Hoa Kỳ


Nguyên bản tiếng Anh:
Page 1 - Page 2
Bản Phúc Trình (dịch ra tiếng Việt)

Free Web Hosting