BÃO CHUYỂN


Gió đang chuyển mạnh khắp muôn phương
Tung lửa bừng lên vạn nẻo đường
Thái Bình khí thế đang sôi dậy
Liền theo Thanh Hoá đã vùng lên
Lan qua mấy tỉnh miền lân cận
Chia lửa Xuân Lộc nối tiếp theo
Dân ta đâu chịu làm tôi mọi
Cộng Sản bạo quyền lũ cuồng ngông
Bóc lột máu xương dân vô tội
Xây cất nhà cao tiền bỏ băng
Con cháu bọn chúng no phè phỡn
Cao chửi dân ngu dám làm xằng
Chúng bay mất xác khi dân uất
Cờ maú buá liềm chắc nát tan
Góp gió biến thành trung tâm bão
Bão chuyển Việt nam đã sẵn sàng
Ðoàn kết gây thành muôn khí thế
Cờ nghiã phất cao, thắng vẻ vang
Quét sạch, dẹp yên loài quỉ đỏ
Quyết tâm ta dệt trang sử vàng
Những kẻ buôn xương máu dân tộc
Chống mắt coi đây, đây Việt Nam.

Hạo Nhiên Lý Anh, 1998

Free Web Hosting