Kỷ Niệm Ngày 30 Tháng 4:

30-4 Và Chiếc Cầu Thang Tình Nghĩa

(Phỏng Dịch)


Trong hồi ức của Gerald Ford thì tháng Tư 1975 là tháng gay go nhất trong thời gian ông làm tổng thống, và một kỷ vật của ngày ấy còn lưu lại tới ngày nay, được trang trọng đặt vào phòng lớn trong viện bảo tàng mang tên ông đó là chiếc cầu thang, mà một số người tị nạn Việt Nam chỉ thoạt nhìn thấy đã không cầm được giọt lệ.

Chiếc cầu thang ấy, đặt trên sân thượng Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Sài Gòn ngày ấy, đã được hàng trăm người di tản trèo lên năm 1975, nay trở thành kỷ vật thường trực được triển lãm tại phòng khách của Viện Bảo Tàng Ford.

Ford nói về chiếc cầu thang ấy trong lễ khai mạc cuộc triển lãm "The American Century". tại viện bảo tàng này hôm Thứ Bảy, "Với tôi, đó là kỷ vật của hy vọng và không thất vọng vì nó biểu tượng cho khát vọng tự do của con người."

Tòa đại sứ ấy nay đã được san bình địa. Hoa Kỳ dự định xây một tòa lãnh sự mới ở đó. Nhưng chiếc cầu thang kim khí 18 bậc vẫn còn. Ngoài các nhân viên dân sự và quân sự, trên 6000 người tị nạn đã được bốc từ các mái nhà của tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn vào áp ngày di tản và 30 tháng Tư 1975.

Cuộc triển lãm gồm cả bộ đồ bay của Charles Lindbergh, chiếc xe lăn của Frederick Roosevelt, chiếc cặp của Truman, chiếc đồng hồ căn giờ của anh em nhà Wright, chiếc áo thụng của Ku Klux Klan và chiếc khóa an toàn của trái bom nguyên tử bỏ xuống Nagasaki.


Free Web Hosting