Người Việt Quốc Gia Tại Na Uy Biểu Tình Cnống Phan Văn Khải (27&28/9/99)Qúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.

Free Web Hosting